Nguyễn Quỳnh Anh

Chuyên gia Kinh doanh - Đầu tư
Kinh nghiệm
Chuyên gia
Ngày gia nhập
28/08/2019

0 / 0 tổng số đánh giá
  • Có 0 cuộc gọi
  • Có 0 lượt đánh giá
  • Có 0 nhận xét

DỊCH VỤ TƯ VẤN:

  • Khởi Nghiệp Kinh Doanh
  • Chiến lược kinh doanh
  • Gọi Vốn Đầu Tư

Giới thiệu năng lực

Chuyên gia Nguyễn Quỳnh Anh tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh – Trường đại học Babson, Hoa Kỳ, có hơn 10 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực tài chính.

Trước khi tham gia vào SWISS EP, chị từng việc tại:

  • Bộ phận định giá quỹ phòng hộ tại Citigroup USA
  • Chuyên gia phân tích quỹ phòng hộ tại NEPC - Hoa Kỳ
  • Giám đốc rủi ro tại INBM - Việt Nam
  • Trưởng phòng nghiên cứu tại GP Invest - Việt Nam


Hiện chị Quỳnh Anh đang đảm nhận vị trí Quản lý Chương trình Hỗ trợ Khởi nghiệp Thụy Sỹ (SWISS EP) tại Việt Nam.